Wszelkie pytania oraz sugestie można kierować drog± internetow± na adres e-mail: ascosystem@gmail.com. Więcej informacji odno¶nie kontaktu znajd± Państwo w okienku po prawej stronie.